Ønsker du å gi en gave til menigheten?

Bruk konto nummer 3290.20.52630 for gaver til drift.