kontakt oss

 

Post og besøksadresse:

Stasjonen
Industrivegen 1A
4353  Klepp Stasjon

Epost: kontakt@kleppstasjon.no

PREST:

Leif Inge Brekke
E-post: leif.inge.brekke@klepp-kirken.no
Mobil: 413 01 865

Kasserer:

Gunn Bergheim
E-post: gunn.bergheim@kleppnett.no
Mobil: 482 83 128

KONTONUMMER

3290 20 52630

KONTONUMMER PAKKHUSPROSJEKTET

3290 21 42745