Hellig Ånd seminar

Helgen 28.-29. november innviterer KSK deg til seminar om Den hellige ånd på Stasjonen.

Oddvar Søvik vilinspirere til å ta Åndens gaver i bruk samtidig som han vil veilede til en sunn og bibelsk fundert lære om Den Hellige Ånd. Hans undervisning krydres med egne erfaringer og illustreres med konkrete eksempler.

I 3 bolker tar Søvik for seg forskjellige temaer om Den Hellige Ånd.

Lørdag 28. november
Kl. 12.00: Ånden gir liv
Kl. 13.30: Ånden gir vekst
Kl. 19.30: Åndens gaver (2 timer)
Forbønn

Søndag 29. november
Kl. 11.00: Gudsjeneste. Oddvar Søvik taler. Tema: Bli fylt av Ånden.

Deltakeravgift 100 kroner.

Påmelding til
solve@kleppstasjon.no
eller tlf: 975 845 87.