Perleprosjektet

”Menneskene er som perler i Guds smykke, når de vokser detter de av, men når de blir gamle kommer de tilbake igjen.”  (Betraktning av Helene 10 år)

Vi opplever at Gud har lagt de eldre i bygda på vårt hjerte.

Kraftgjengen er vårt arbeid for å nå barna. Perleprosjektet handler om å nå ut til eldre mennesker med Guds kjærlighet.

Mange eldre fikk plantet evangeliet i hjertet i barne- og ungdomsår, men mange har kommet på avstand fra det kristne fellesskapet og kanskje også fra troen de en gang hadde.

Vi vil gjøre kjent for alle at det fins en Gud som venter på hvert menneske. ”For Ham er hver sjel som en perlesten…” synger vi i en sang. Det er sant.

En liten gruppe samles hver onsdag formiddag til bønn og planlegging, og den 2. desember kl. 11.00 er det duket for et førjulstreff for eldre på Stasjonen.

Perleprosjektet er i gang!