30 000 kroner til Barneloftet

Også for Kraftgjengen har "Pakkhusprosjektet" betydd et positivt løft. Mye er enklere med egne lokaler. Denne våren går vi i gang og renoverer loftet over leiligheten. "Barneloftet"  blir en stor boltreplass for barna, og vil gjøre det enda mer attraktivt for barna på Klepp stasjon å komme. 

Tusen takk til Orstad Y`s mens Club som i januar bevilget 30 000 kroner til dette prosjektet. Totalbudsjettet vil komme på ca70-80 000 kroner. Gi din gave til dette prosjektet på kontonr 3290 21 42745  , og merk gaven med "Barneloftet"

Når formalitetene er i orden med kommunen starter vi med nye onsdagsdugnader. 

… !