Bønnedager for KSK og Den norske kirke!

Vi får besøk av Bo og Ingjerd Hedberg fra "Bønn for kirken" disse dagene. Vi begynner kl. 10 på tirsdag i Kjerka på Stasjonen og holder på til kl.19.00.  Onsdag begynner vi kl. 09 og holder på til kl, 16.00. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom og være med oss når, og hvor lenge du vil. 

Salme 50,15: Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.