Åpen invitasjon til å være med på Arbeidslaget til Klepp stasjon kyrkjelyd

Tirsdag 14. juni kl. 20.00 Pakkhuset

På ekstraordinært årsmøte denne uka ble veien videre for Klepp stasjon kyrkjelyd diskutert. Bakgrunnen er at styreleder og prest slutter. Konklusjonen etter møtet er at vi fortsatt ønsker et menighetsfelleskap på Klepp Stasjon. I tillegg kom det opp forslag om andre muligheter som bygget med pakkhuset gir. 

Styringsgruppa inviterer deg som ønsker å være med på å videreføre visjonen til menigheten til å drøfte hvordan det skal se ut og hvordan vi kan løfte i lag.

  På møtet vil det bli gitt en kort orientering om

o    Menighetens økonomi

o    Leiekontrakt på stasjonsbygget

o    Struktur

o    Gudstjenesteplan.(Det jobbes med å få på plass prest på enkeltgudstjenester.) 

·         Samtale om hvordan vi kan engasjere og organisere oss

o    Styringsgruppe

o    Tjenesteområder på gudstjenestene som musikk, teknikk, barnearbeid etc

o    Cellegrupper

  Hvordan tar vi vare på og drifter bygget videre:

o    Praktiske oppgaver som enkelt vedlikehold, renhold og utleie. Er et husstyre løsningen?

o    Hvilke muligheter gir stasjonsbygningen og pakkhuset vårt

 Neste steg?

Vi ser for oss at dette er saker som ikke blir diskutert ferdig på en kveld, men er en god start.

Fint om du kan være med og spre denne invitasjonen videre til alle som kan være interessert i å bli med.  

Styringsgruppen for Klepp stasjon kyrkjelyd