Klepp Stasjon Kyrkjelyd er en menighet i den norske kirke på Klepp Stasjon

 

Vi kjennetegnes av gudstjenestene i pakkhuset på stasjonen. Der møtes vi annenhver søndag, og der ønsker vi å skape en møteplass for barn og voksne. Kraftgjengen er navnet på menighetens arbeid for barn. En god gjeng ledere legger til rette en gudstjeneste på barnas premisser. Vi begynner gudstjenesten sammen, og etter hvert går barna til sine egne samlinger. Kraftgjengen arrangerer også ting utenom søndagen for å hjelpe barna til å bli bedre kjent med hverandre og med Jesus.

I KSK legger vi vekt på å bygge vennskap. Vennskap med hverandre og med Gud. Derfor kan alle som vil være med i grupper på 5-10 personer som samles hjemme hos folk. Vi deler et lite måltid, leser i Bibelen sammen, deler tanker og utfordringer og ber for hverandre. Vi prøver å forstå menighet som en familie. Derfor er det viktig å komme sammen. Jesus gav oss et nytt bud: ”Dere skal elske hverandre, slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre.” Å bry seg om hverandre er det viktigste i en familie!

Stasjonen er også en ting som særpreger oss som menighet. Mange har vært innom på Stasjonsdagen, julegrantenningen, Kraftdagen eller andre ting. Stasjonen er kontor og en viktig møteplass for menigheten. Vi håper at du og mange flere vil bli bedre kjent med oss i tiden som kommer.